KPN BAPI Certificaten

 

Ondernemers zijn wettelijk verplicht om digitaal aangifte te doen bij de Belastingdienst, rechtstreeks of via een intermediair. Dit geldt voor loonheffing, omzetbelasting (OB), de opgaaf intracommunautaire leveringen (ICP) en de winstaangifte (inkomsten- en vennootschapsbelasting-IB/VpB).  Deze aangiftestromen verlopen via aangifte- of administratiesoftwarepakketten.

De Belastingdienst heeft voor aangiftestromen vastgesteld of deze via het BAPI kanaal of via de SBR methode verlopen. Zie hiervoor de site van de Belastingdienst.

Als ondernemer of belastingconsulent kunt u gebruik maken van een softwarepakket voor het doen van digitale aangiften bij de Belastingdienst via het BAPI kanaal. Hiervoor heeft u een KPN BAPI certificaat nodig. Dit certificaat kunt u direct vanuit uw softwarepakket aanvragen. Uw software leverancier informeert u als uw softwarepakket voldoet aan de nieuwe eisen voor het gebruik van KPN BAPI certificaten.